Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Satsningar för bättre mottagande och etablering av nyanlända

Publicerad

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för 2020 som avser området nyanlända invandrares etablering. Bland annat ska medel tillföras kommuner som de senaste åren haft ett högt flyktingmottagande.

Bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande

Ett statsbidrag om 80 miljoner kronor 2020 fördelas till drygt 40 kommuner som under de senaste åren har haft ett högt mottagande av nyanlända i relation till den egna befolkningen.

När antalet nyanlända som tas emot i en kommun nu minskar innebär det också att ersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända sammantaget minskar.  Flera av de kommuner som tidigare har haft ett högt mottagande kan dock fortfarande påverkas av kostnader för detta.

Det bidrag som fördelas under 2020 kan underlätta för berörda kommuner att upprätthålla och vid behov anpassa verksamheter för nyanlända. Dessa kommuner påverkas också särskilt av att en större del av mottagandet under kommande år väntas bestå av anhöriga till skyddsbehövande.

Migrationsverket ska betala ut statsbidraget senast den 1 mars 2020.

Ersättningen till kommunerna för nyanlända med särskilda behov förstärks

Kommunerna har möjlighet att ansöka om ersättning för bland annat initiala kostnader för kvotflyktingar och extraordinära kostnader för nyanlända som har särskilda behov. Regeringen förstärker nu medlen för detta ändamål från 200 miljoner kronor 2019 till 230 miljoner kronor 2020. Skälet till förstärkningen är att kommunernas kostnader för såväl kvotflyktingar som för nyanlända med särskilda behov har ökat under de senaste åren.

Vid frågor, kontakta Nicole Goufas, pressekreterare till Åsa Lindhagen.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.