Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

11 miljoner för att öka kunskapen om demens

Publicerad

Regeringen satsar 11 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i omsorgen om kvinnor och män med demenssjukdom. Satsningarna ska bidra till att öka kunskapen om demenssjukdomar hos personalen inom äldreomsorgen.

– Demens är en av Sveriges stora folksjukdomar. Regeringens satsningar syftar till att höja kunskapen om demenssjukdomar och stärka kvaliteten inom vården och omsorgen, säger socialminister Lena Hallengren.

Idag lever uppskattningsvis mellan 130 000 och 150 000 personer med en demenssjukdom i Sverige. Under 2018 beslutade regeringen om en nationell strategi för omsorg om personer med demenssjukdom och ett viktigt område som pekas ut handlar om kunskap och kompetens.

Enligt Socialstyrelsen finns det idag bristande kunskap om demenssjukdomar i alla yrkeskategorier inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Regeringen satsningar ska bidra till att höja kunskapen hos personalen inom äldreomsorgen och består av tre delar.

  • Svenskt Demenscentrum beviljas 6 miljoner kronor. Medlen ska bland annat användas till att till att utveckla utbildningsmodellen Stjärnmärkt, som innebär att deltagande enheter certifieras om minst 80 procent av personalen har genomgått utbildningar för att höja sin kompetens om demenssjukdomar. En ny webbutbildning för biståndshandläggare ska även tas fram.
  • BPSD-registret får 2,5 miljoner kronor för att genomföra utbildningsinsatser för att öka kunskapen om BPSD och registret. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och registret syftar till att minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD hos personer med demenssjukdom.
  • Svenska Demensregistret beviljas 2,5 miljoner kronor, bland annat för att implementera moduler för att följa upp hemsjukvård och omsorgsinsatser samt särskilda boenden för personer med demenssjukdom.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter