Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga ytterligare åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet när det gäller sexuella kränkningar.

Det har nyligen skett omfattande förändringar av sexualbrottslagstiftningen. Men arbetet med att skapa ett heltäckande och tydligt straffrättsligt skydd mot alla typer av sexuella kränkningar måste fortsätta. Det måste också säkerställas att straffskalorna för den här typen av brottslighet stämmer överens med dagens syn på brotten.

Dir. 2020:5 Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar

– Arbetet mot alla typer av sexuella kränkningar är en högt prioriterad fråga för regeringen. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Till skillnad från varje gång det sker en skjutning eller sprängning som hörs och syns betydligt mer så är mäns förtryck av kvinnor och hot om våld ofta mindre synligt. Det här är frågor som måste lyftas i alla debatter och diskussioner. När det gäller sexuella kränkningar finns det ett antal frågor som behöver belysas ytterligare för att säkerställa att det straffrättsliga skyddet är väl avgränsat och tydligt. Därför ger jag nu en särskild utredare i uppdrag att överväga fler åtgärder kring detta, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdraget innebär att utredaren ska se över bestämmelsen om sexuellt ofredande. Det handlar om att överväga om grovt sexuellt ofredande bör införas som ett nytt brott för de allvarligaste sexuella ofredandena. Utredaren ska också analysera och se över principerna för och bestämmelserna som gäller straffansvaret för sexualbrott på distans, till exempel via internet, och för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Utredaren ska också se över straffskalorna för sexualbrotten och lämna förslag på de förändringar som kan behövas för att dessa i tillräcklig mån ska spegla brottens allvar. Slutligen ska vissa frågor om säkrande av spår från förövare efter sexualbrott utredas.

Hovrättsrådet Göran Nilsson har åtagit sig uppdraget som utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

 

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00