Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler lärare ska kunna delta i Lärarlyftet

Publicerad

För att fler lärare ska kunna utöka sin behörighet genom att delta i fortbildningssatsningen Lärarlyftet (tidigare Lärarlyftet II) har regeringen nu beslutat om ändringar i de statsbidragsförordningar som reglerar satsningen. Bland annat tas kravet på att lärare ska undervisa i det ämne som de fortbildar sig i bort.

– För att fler elever ska undervisas av behöriga lärare öppnar vi nu upp Lärarlyftet för fler målgrupper. Framöver kommer även lärare som vill bli behöriga i ett ämne som de ännu inte undervisar i ges möjlighet att delta, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I budgetpropositionen för 2020 föreslog regeringen att Lärarlyftet skulle förlängas till och med år 2025 och att målgruppen skulle utvidgas så att fler lärare får möjlighet att komplettera sin utbildning och bli behöriga att undervisa i fler ämnen, årskurser och skolformer. Nu ändras kraven för de statsbidrag som är kopplade till satsningen så att lärare som deltar inte längre måste undervisa i ämnet som de fortbildar sig i för att statsbidrag ska kunna lämnas. Skolverket ska vid fördelningen av statsbidrag ta särskild hänsyn till behovet av behöriga lärare.

Ändringarna träder i kraft den 15 mars 2020 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg