Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ulrica Messing ny ledamot i Business Sweden

Publicerad

Regeringen beslutade idag, 20 februari, att förordna Ulrica Messing till ny ledamot i styrelsen för Business Sweden. Messing valdes därefter av styrelsen till ny ordförande för Business Sweden.

Business Sweden är statens och näringslivets gemensamma organ för export- och investeringsfrämjande insatser vars syfte är att bidra till tillväxt och sysselsättning och ökat välstånd i Sverige.

- Ulrica Messing har en unik kombination av erfarenheter från både politiken och näringslivet som jag är övertygad om kommer bli en stor tillgång för Business Sweden, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Business Swedens styrelse består av sammanlagt tio ledamöter där vardera hälften tillsätts av staten och näringslivet. Ledamöterna utses för ett år i taget. Bland de ledamöter som förordnats av regeringen utser styrelsen för Business Sweden en ordförande.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00