Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas

Publicerad

Regeringen fortsätter att förbereda för ett förändrat läge. Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas.

Med dagens regeringsbeslut kan personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten, för deras barn, även om förskolor och skolor skulle behöva stängas. Även barn med fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl exempelvis sociala skäl omfattas av detta beslut.
 
– För att samhället ska fortsätta fungera måste föräldrar med samhällsviktiga funktioner kunna gå till jobbet, även i ett förändrat läge, där förskolor och skolor skulle behöva stängas för att minska smittspridningen i samhället. Med dagens beslut säkerställer vi att deras barn och barn och elever som av särskilda skäl är i behov av sådant stöd som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem fortsatt kan erbjudas omsorg, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
Vad som är samhällsviktig verksamhet grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att ha möjlighet att i föreskrifter närmare precisera hur förordningen ska tillämpas.
 
I förordningen har regeringen angivit tolv samhällssektorer. Dessa är: 

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster,
 • handel och industri,
 • hälso- och sjukvård samt omsorg,
 • information och kommunikation,
 • kommunalteknisk försörjning,
 • livsmedel,
 • militärt försvar,
 • offentlig förvaltning,
 • skydd och säkerhet,
 • socialförsäkringar, samt
 • transporter.

Dagens beslut innebär också att Skolverket får möjlighet att ställa in nationella prov om det skulle behövas. Fram tills nu har Skolverket bara kunnat skjuta upp tidpunkten för genomförandet av de nationella proven.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg