Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning

Publicerad

Regeringen kommer inom kort att besluta att Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning, med anledning av covid-19.

I praktiken betyder det att Socialstyrelsen ska köpa in och vidaredistribuera sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning till landets regioner och kommuner.

­– Det ska gälla så länge det krävs, med anledning av coronaviruset. Läget är extraordinärt och därför behöver vi extraordinära insatser, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen arbetar intensivt tillsammans med myndigheterna för att säkra tillgången på sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning. Socialminister Lena Hallengren och näringsminister Ibrahim Baylan träffade den 13 mars företag inom tillverkningsindustrin för att se vilken utrustning de kan leverera, antingen sådant som de tillverkar i dag eller som de kan ställa om sin produktion för att göra.

– Företagen var mycket tydliga med sin vilja att hjälpa till och vi från regeringens sida kommer att göra allt för att underlätta för dem att öka kapaciteten att leverera utrustningen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot