Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket ska bidra till att säkerställa tillgång till skyddsutrustning

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att under pågående spridning i samhället av det virus som orsakar covid-19 säkerställa att det finns ett förfarande för att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper.

Uppdraget ges mot bakgrund av EU-kommissionens rekommendation den 13 mars 2020 om att marknadskontrollmyndigheter under vissa omständigheter får tillåta personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning, men som myndigheten har konstaterat säkerställer ett tillräckligt skydd av hälsa och säkerhet.

Arbetsmiljöverket ska i och med uppdraget kunna ge tillstånd för icke CE-märkt skyddsutrustning att användas under den rådande situationen.

Regeringen har även beslutat om en förordningsändring som innebär att CE-märkt personlig skyddsutrustning som används vid bekämpande av coronaviruset och som saknar bruksanvisning på svenska får föras in i Sverige och användas här, under förutsättning att språket lätt kan förstås av slutanvändaren, till exempel personal inom vården. Ändringen gäller sådan skyddsutrustning där bruksanvisning krävs enligt gällande regelverk.

Den personliga skyddsutrustningen som tillåts måste vara säker för användaren. Skyddet för arbetstagare som använder den personliga skyddsutrustningen sänks inte med dessa åtgärder.

Presskontakt

Viktor Nyberg
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00