Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Försäkring även vid distansstudier inom yrkeshögskolan och högre utbildning

Publicerad

I samband med övergången till distansstudier har de personskadeförsäkringar som gäller för studerande i yrkeshögskolan och studenter i högskolan setts över. Distansutbildning inom yrkeshögskolan och högre utbildning behöver omfattas av personskadeförsäkringarna, och nu godkänner regeringen de överenskommelser som träffats mellan Myndigheten för yrkeshögskolan och Kammarkollegiet respektive Universitets- och högskolerådet och Kammarkollegiet om tillfälligt ändrade försäkringsvillkor.

Till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att utbildning ska ske på distans har en översyn skett av de personskadeförsäkringar som gäller för yrkeshögskolestuderande och studenter inom högre utbildning. Försäkringarna, som tecknas genom överenskommelser mellan Myndigheten för yrkeshögskolan och Kammarkollegiet respektive Universitets- och högskolerådet och Kammarkollegiet, behöver godkännas av regeringen i enlighet med gällande förordningar. Vid torsdagens regeringssammanträde beslutades det att överenskommelserna godkänns.

Överenskommelsen gäller under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning i yrkeshögskolan respektive universitet och högskolor ska bedrivas på distans.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.