Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet

Publicerad

För att vända utvecklingen med övervikt och fetma har regeringen beslutat att utse en särskild utredare som ska lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Utredaren, som ska fungera som nationell samordnare, ska genom utåtriktat arbete bland annat öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till.

I Sverige, liksom globalt, har övervikt och fetma ökat de senaste decennierna och trenden går mot mer stillasittande i vår vardag. Regeringen bedömer att det finns behov av en samhällelig kraftsamling för att vända utvecklingen. En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ges därför i uppdrag att genom ett utåtriktat arbete dels öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.

Samordnaren ska knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället.

Samordnaren ska även sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet.

Vid genomförandet av uppdraget ska särskilt sårbara grupper beaktas, som barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00