Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya styrelser för 30 universitet och högskolor

Publicerad

Nu har regeringen beslutat om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Beslutet omfattar 238 personer varav 97 är nya namn.

Högskolesektorn är en central del av samhällsbygget och Sveriges enskilt största statliga verksamhet med drygt 400 000 studenter och cirka 75 000 anställda.

– Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation, och då är det viktigt att styrelserna vid lärosätena består av ansvarstagande, kunniga och modiga personer. Jag vill önska ledamöterna lycka till med sina uppdrag, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Förordnandena har föregåtts av en process där regeringen har utsett två nomineringspersoner för respektive lärosäte som har haft i uppdrag att lämna förslag till åtta externa styrelseledamöter (inklusive ordförande).

Beslutet omfattar följande lärosäten:

1. Uppsala universitet
2. Lunds universitet
3. Göteborgs universitet
4. Stockholms universitet
5. Umeå universitet
6. Linköpings universitet
7. Karolinska institutet
8. Kungl. Tekniska högskolan
9. Luleå tekniska universitet
10. Karlstads universitet
11. Linnéuniversitetet
12. Örebro universitet
13. Malmö universitet
14. Mittuniversitetet
15. Blekinge tekniska högskola
16. Försvarshögskolan
17. Gymnastik- och idrottshögskolan
18. Högskolan i Borås
19. Högskolan Dalarna
20. Högskolan i Gävle
21. Högskolan i Halmstad
22. Högskolan Kristianstad
23. Högskolan i Skövde
24. Högskolan Väst
25. Konstfack
26. Kungl. Konsthögskolan
27. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
28. Mälardalens högskola
29. Stockholms konstnärliga högskola
30. Södertörns högskola

Presskontakt

Amanda Borg
Politiskt sakkunnig hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-225 48 44
e-post till Amanda Borg

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.