Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tillägg i överenskommelsen om kömiljarderna

Publicerad

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

– Fokus i alla regioner behöver just nu ligga på covid-19 och på att hjälpa andra patienter med akuta sjukdomar. Därför har regeringen valt att stryka kravet på kortare köer för att få del av kömiljarderna i år, säger socialminister Lena Hallengren.

Överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården omfattar 2 896 miljoner kronor. I samband med att överenskommelsen beslutades i december 2019 betalades 432,9 miljoner kronor ut till regionerna. Resterande medel till regionerna var avsedda att betalas ut under 2020 baserat på flera prestationskrav. Det rör sig om 2 453 miljoner kronor. Genom en ny tilläggsöverenskommelse revideras överenskommelsen och de prestationsbaserade medlen för mars t.o.m. november fördelas istället mellan regionerna utifrån befolkningsstorlek.

– Det är bra att resurserna till regionerna för att öka tillgänglighet till vården i det här ansträngda läget inte baseras på kötider. Däremot är det förstås fortfarande lika viktigt att alla patienter ska känna sig trygga med att de får tillgång till den vård de behöver, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Redovisningsdatumet för regionernas handlingsplaner senareläggs till den 31 mars 2021 (istället för den 30 september 2020). Regionerna får även förlängd tidsfrist för att tillsammans med SKR införa den nya modellen för utvecklad uppföljning av den specialiserade vården. Istället för den 1 april 2020 ska regionerna senast den 1 oktober 2020 rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården, inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att Sveriges Kommuner och Regioners styrelse godkänner den i morgon, fredag.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter