Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tillfälliga regler för att kunna hålla bolags- och föreningsstämmor utan fysiskt deltagande

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag till fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslagen innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro.

– Regeringens förslag gör det lättare för bolag och föreningar att hålla sina stämmor utan risk för smittspridning. Förslagen ger samtidigt aktieägare och medlemmar möjlighet att utöva sina rättigheter utan alltför stora inskränkningar, säger justitieminister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Under de närmaste månaderna håller de allra flesta av landets aktiebolag och ekonomiska föreningar sina årsstämmor. För att motverka smittspridningen är det viktigt att det fysiska deltagandet vid stämmorna minimeras. Nyligen infördes därför en tillfällig lag som underlättar för bolag och föreningar att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma.

Nu föreslår regeringen ytterligare åtgärder. Förslagen innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro, antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om stämman hålls med enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även andra rättigheter än rösträtten per post.

Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrätts­föreningar och företag på finansmarknaden.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh