Innehållet publicerades under perioden

-

Jennie Nilsson har entledigats, landsbygdsminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Arbetslösa matchas till de gröna näringarna

Publicerad

Regeringen satsar för att underlätta för de gröna näringarna när säsongsarbetarna från andra länder uteblir. 11 miljoner kronor satsas för att underlätta matchning av arbetslösa till de gröna näringarna.

Trädgårdsnäringen och skogsnäringen har akuta svårigheter att rekrytera säsongsanställd personal till fältarbeten som plantering, växthusarbete och skörd. Situationen orsakas av reserestriktioner för säsongsarbetare kopplat till coronaepidemin.

Regeringen satsar nu 11 miljoner kronor så att grönsaker och bär kan skördas och skogsplantor som annars förstörs kommer i jorden. Ett befintligt uppdrag till Tillväxtverket där Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Arbetsförmedlingen samarbetar förstärks. Takten i matchningen av arbetssökande till de gröna näringarna ska höjas. Siktet är inställt på rekrytering av arbetslösa och ungdomar.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00