Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sida uppdras analysera coronapandemins konsekvenser för biståndet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Sida i uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19 inom myndighetens verksamhetsområde. Sida ska också komma med förslag på hur verksamheten kan omprioriteras givet det förändrade omvärldsläget.

Det nya coronaviruset påverkar människor och samhällen globalt. Pandemin riskerar att drabba människor i utvecklingsländer hårt.

- I flera utvecklingsländer riskerar människor inte bara att drabbas av covid-19 utan också av matbrist och av en kraftigt försämrad ekonomi till följd av krisen. Det svenska biståndet måste ställa om för att effektivt möta både de akuta behov och de risker vi ser på sikt, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

För att Sverige fortsatt, även under förändrade förutsättningar, ska kunna agera proaktivt och fatta långsiktiga och strategiska beslut om biståndsinsatser behöver regeringen ett brett kunskapsunderlag för sina överväganden. Uppdraget ska i ett första skede delredovisas senast den 31 juli och slutredovisas senast den 15 oktober.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00