Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Stor satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning

Publicerad

Regeringen satsar 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning för att möta coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknaden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Coronavirusets konsekvenser för ekonomin och arbetsmarknaden gör att rekordmånga söker sig till studier. Samtidigt har också all högskoleutbildning övergått till att bedrivas på distans viket medför ökat behov av stöd för både personal och studenter, till exempel ökad it-support. Därför fördelas nu 30 miljoner kronor till att stärka upp distansundervisningen, varav 10 miljoner kronor föreslås fördelas till SUNET (Swedish University computer Network).

Det ändrade läget på arbetsmarknaden gör också att fler kan behöva stärka upp sin kompetens inom specifika områden under en kortare tid. Därför skjuter regeringen till ytterligare 30 miljoner kronor för att möjliggöra för fler att ta del av öppen nätbaserad utbildning. Öppen nätbaserad utbildning är avgiftsfri undervisning som universitet och högskolor kan erbjuda och som är öppen för allmänheten.

Totalt innebär regeringens förslag i vårändringsbudgeten att 60 miljoner kronor satsas för att förstärka möjligheter till distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning under 2020, varav 10 miljoner kronor föreslås fördelas till SUNET. Regeringen presenterar nu med förbehåll för riksdagens beslut om vårändringsbudgeten för 2020 fördelningen av de medel som föreslås fördelas till universitet och högskolor. Fördelningen anges i följande tabell.

Lärosäte Distans (kronor) Öppen nätbaserad utbildning (kronor) Totalt (kronor)
Uppsala universitet 1 546 349 2 020 674 3 567 022
Lunds universitet 1 689 011 2 207 438 3 896 450
Göteborgs universitet 1 713 749 2 239 791 3 953 541
Stockholms universitet 1 586 989 2 073 579 3 660 568
Umeå universitet 1 102 648 1 441 213 2 543 861
Linköpings universitet 1 196 562 1 564 055 2 760 617
Karolinska institutet 495 319 647 618 1 142 938
Kungl. Tekniska högskolan 880 045 1 150 375 2 030 419
Luleå tekniska universitet 511 945 5 000 000 5 511 945
Karlstads universitet 555 659 726 174 1 281 834
Linnéuniversitetet 889 393 1 162 316 2 051 709
Örebro universitet 629 323 822 544 1 451 867
Mittuniversitetet 467 523 610 987 1 078 510
Malmö universitet 774 282 1 011 911 1 786 193
Sveriges lantbruksuniversitet 510 763 668 345 1 179 108
Blekinge tekniska högskola 187 864 245 578 433 442
Mälardalens högskola 498 752 651 828 1 150 580
Stockholms konstnärliga högskola 93 959 123 006 216 965
Gymnastik- och idrottshögskolan 67 727 88 573 156 301
Högskolan i Borås 396 612 518 384 914 996
Högskolan Dalarna 364 745 476 650 841 394
Högskolan i Gävle 386 116 504 593 890 710
Högskolan i Halmstad 341 690 446 512 788 202
Högskolan Kristianstad 346 466 452 748 799 213
Högskolan i Skövde 244 216 319 195 563 410
Högskolan Väst 317 943 415 475 733 418
Konstfack 86 949 113 773 200 722
Kungl. Konsthögskolan 32 608 42 677 75 285
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 73 946 96 742 170 688
Södertörns högskola 399 782 522 321 922 103
Försvarshögskolan 117 698 154 047 271 745
Chalmers tekniska högskola AB 668 310 873 662 1 541 973
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 464 642 607 215 1 071 857
Handelshögskolan i Stockholm 92 622 0 92 622
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB 80 214 0 80 214
Stiftelsen Rödakorshemmet 69 035 0 69 035
Sophiahemmet, Ideell förening 57 720 0 57 720
Enskilda Högskolan Stockholm AB 16 365 0 16 365
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut 7 166 0 7 166
Akademi för Ledarskap och Teologi 7 713 0 7 713
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 5 082 0 5 082
Ericastiftelsen 3 638 0 3 638
Beckmans skola AB 16 473 0 16 473
Newmaninstitutet AB 4 388 0 4 388
Totalt 20 000 000 30 000 000 50 000 000

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.