Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Framtida vaccin måste göras tillgängliga, även för de fattigaste

Publicerad

Pågående pandemi av covid-19 har redan haft förödande konsekvenser för befolkningen i Gavis samarbetsländer. Fungerande program för vaccination har avbrutits, och många barn saknar nu skydd mot sjukdomar som går att förebygga. Regeringen har idag fattat beslut om Sveriges bidrag till Gavi för nästkommande femårsperiod. En höjning av bidraget görs till 350 miljoner kronor årligen, totalt 1,75 miljarder kronor för perioden 2021–2025. Pengarna kommer användas för att vaccinera ytterligare 300 miljoner barn mot dödliga sjukdomar som mässling, polio och lunginflammation. Det beräknas rädda närmare 8 miljoner liv och bidra till fungerande nationella system för hälsa och vaccinering.

- Den rådande corona-krisen har gjort att färre barn får sina vaccinationer när sjukvården ställs om och tillgången till vård minskar i utvecklingsländerna. Sveriges arbete med Gavi är viktigt för att barn ska få tillgång till livsviktiga vaccinationer i dessa länder, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

- Vacciner är en mycket effektiv investering i hälsa och fattigdomsminskning. Varje investerad krona i vaccinationer i låg- och medelinkomstländer ger stor utväxling i form av fattigdomsminskning, förbättrad hälsa och produktivitet, inte minst för de miljoner kvinnor som ofta bär ansvar för de mindre barnen, fortsätter ministern.

I den internationella responsen mot covid-19 har Gavi har en central roll tillsammans med bland annat WHO och CEPI, och leder samarbetet med ett framtida vaccin inom ramen för initiativet Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator. Målet är att göra ett vaccin mot covid-19 tillgängligt för alla människor grundat på behov, oberoende av nationalitet och betalningsförmåga. Sverige stödjer förstås Gavi i det arbetet, bland annat genom vår plats i Gavis styrelse.

- Ett framtida vaccin mot Covid-19 måste göras tillgängligt även för världens fattigaste och mest utsatta. Det får inte bli en lyx endast de rika länderna har råd med, säger Peter Eriksson.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00