Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor till Lernia

Publicerad

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor till Lernia AB i den ändringsbudget som presenteras för riksdagen idag. Med kapitaltillskottet ges Lernia förutsättningar att stärka sin finansiella ställning för att fortsatt kunna bedriva verksamhet inom vuxenutbildning och bemanning.

Lernia har i dagsläget en utmanande finansiell situation som ytterligare försvåras av den pågående pandemin till följd av coronaviruset. På sikt anses dock bolaget ha goda förutsättningar att fortsätta verka inom sina olika verksamhetsgrenar och generera en marknadsmässig avkastning åt staten. Regeringen har därför beslutat att söka riksdagens mandat för att tillföra bolaget 150 miljoner kronor i kapitaltillskott.

Lernia kommer, liksom hela utbildnings- och bemanningssektorn, att ha en viktig roll under de kommande åren för att möta behoven av kompetensförsörjning, omställning, rekrytering och matchning.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.