Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 3 150 miljoner kronor till Swedavia

Publicerad

Regeringen föreslår ett kapitaltillskott om 3 150 miljoner kronor till Swedavia AB i den ändringsbudget som presenteras för riksdagen idag. Genom kapitaltillskottet säkrar regeringen ett statligt flygplatsnät med god tillgänglighet i hela landet.

Flygtrafiken på Swedavias flygplatser minskade redan under 2019 men har till följd av de omfattande reserestriktionerna med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset minskat till ett minimum. Intäkterna för Swedavia har i princip helt försvunnit och de åtgärder som har vidtagits för att minska kostnaderna kan endast delvis möta bolagets behov av kapital.

Regeringen bedömer att kapitaltillskottet är nödvändigt för att investeringar och underhåll ska kunna genomföras. Detta för att långsiktigt säkerställa ett statligt flygplatsnät med god interregional och internationell tillgänglighet i hela landet och som är fortsatt attraktivt och ger den flexibilitet som krävs för att hantera den osäkra situationen på flygmarknaden efter coronapandemin.

Kapitaltillskottet förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner åtgärden.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.