Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen inrättar nationellt kunskapscentrum om Kina

Publicerad

Regeringen har beslutat att Regeringskansliet ska ingå avtal med Utrikespolitiska institutet (UI) om ett nationellt forskningsbaserat kunskapscentrum om Kina. Initiativet redovisades i regeringens skrivelse om Kina 2019 och budget avsattes från och med 2020.

Kina får allt större betydelse för Sverige. Kina har idag en global närvaro och ett växande inflytande. Kina har även en stark närvaro i Sverige och EU. Det ställer Sverige inför en rad nya frågeställningar. Kunskapscentrum om Kina kan bidra till att bättre förstå de möjligheter och utmaningar vi står inför. Målet är att Kinacentrum på sikt ska höja kunskapen om Kina i Sverige, inte bara nationellt utan även regionalt och lokalt.

Fokus för Kinacentrum ska vara på frågor av särskild vikt för svenska intressen, Kina i Sverige och Kina i närområdet kring Sverige och Europeiska unionen. Regeringen har gjort bedömningen att kunskapscentret bör placeras vid UI. 

Att Kinas utveckling påverkar Sverige och EU inom i stort sett alla områden framgick av regeringens skrivelse och i den påföljande riksdagsdebatten om Kina. Denna inverkan gäller bland annat säkerhets- och försvarspolitiken, handel, investeringar och ekonomi, klimat- och miljöfrågor, Kina som multilateral aktör, mänskliga rättigheter, Kina som biståndsaktör, teknologi, innovation och digitalisering, forskning och utbildning, kultur och medier. 

Kinacentrum etableras efter en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00