Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Länsstyrelserna ska informera om vikten av att följa rekommendationer

Publicerad

Länsstyrelserna får i uppdrag att sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd med anledning av covid-19. Länsstyrelserna ska även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning.

 – Även om antalet fall av covid-19 fortsätter att minska i Sverige är det fortsatt viktigt att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns för att skydda äldre och andra riskgrupper och för att minska risken för ökad smittspridning, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen gav den 11 juni länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs. Som ett tillägg till detta uppdrag ska Länsstyrelserna nu sprida information och kommunicera med allmänheten, kommuner och andra berörda aktörer om vikten av efterlevnad av myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och råd.

Länsstyrelserna ska även samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning.

Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Skåne län och redovisas löpande till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter