Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndigheten och Kustbevakningen stärker tillsammans Sveriges förmåga att bekämpa terrorism

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en förordning som innebär att Kustbevakningen under vissa förutsättningar ska stödja Polismyndigheten med sjötransport, flygtransport och flygspaning.

Förordningen syftar till att samhällets samlade resurser ska kunna användas på ett effektivt sätt vid insatser mot bland annat terrorism.

– Polismyndigheten behöver i vissa situationer stöd från andra aktörer. Kustbevakningen förfogar över resurser och kompetens som kan utgöra ett mycket viktigt operativt stöd i maritim miljö. Myndigheterna har sedan länge en god samverkan men det har tidigare inte funnits någon särskild författ­ningsreglering på det här området. Det får vi nu, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Kustbevakningen har sedan tidigare fått en anslagsökning för att finansiera stödet. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2020.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg