Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD:s arbete med reseavrådan

Publicerad

Utrikesdepartementet kommer framöver att fatta beslut om reseavrådan var fjortonde dag – med start den 15 juli. Detta för att skapa ett så transparent, förutsägbart och enkelt system som möjligt.

Det råder fortsatt osäkerhet rörande globalt resande till många länder med anledning av hanteringen av Covid-19. De senaste dagarna har lokala och regionala nedstängningar skett inom EU. Läget är alltså fortsatt oförutsägbart och föränderligt. UD:s bedömning är att det kommer fortsätta vara så under den närmsta tiden.

Vi vill göra det så tydligt och enkelt som möjligt för resenärer att fatta välgrundade beslut. Vår avsikt är också att en tid före dessa beslutsdatum kommunicera eventuella förändringar i avrådan. Jag vill samtidigt understryka att UD alltid har en möjlighet att snabbt fatta beslut vid andra tillfällen om situationen så kräver, säger Ann Linde.

Det vilar ett stort ansvar på den enskilde. Varje resenär bör förbereda sig ordentligt, hålla sig välinformerad och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Ingen som uppvisar någon form av symptom ska resa, vare sig i Sverige eller utomlands. Alla resenärer ska ta ansvar för att upprätthålla avstånd och vara noga med handhygienen – kan man inte följa detta ska man inte ut och resa.

Den som planerar att resa uppmanas hålla en tät kontakt med sitt reseföretag och se över sitt försäkringsskydd. Ladda ner appen UD Resklar, och håll er kontinuerligt uppdaterade om ambassadernas reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.

Planerade datum för beslut om reseavrådan:
-          15 juli
-          29 juli
-          12 augusti

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 59 27
e-post till Klara Watmani