Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

4 miljarder kronor för hantering av uppskjuten vård

Publicerad

För att vården ska klara återhämtningen efter covid-19 föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Under våren behövde hälso- och sjukvården ställa om för att ge vård till patienter som var svårt sjuka i covid-19 eller andra akuta sjukdomar. Många planerade besök och operationer behövde skjutas upp.

För att vården ska klara den nödvändiga återhämtningen och hantera det uppdämda vårdbehovet, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022. Dessa medel kan vid behov också användas till covid-19-relaterad vård. Regionerna får del av pengarna på lika villkor utifrån folkmängd.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström