Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

400 miljoner kronor extra föreslås till Samhall

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att merkostnadsersättningen till Samhall Aktiebolag ska utökas med 400 miljoner kronor från och med 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Samhall är ett viktigt verktyg för att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som inte kan få annat arbete eller stöd genom andra insatser ska kunna ges möjlighet till jobb.

Samhalls merkostnader förväntas öka som en följd av löneutvecklingen. För att upprätthålla det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och en sund kapitalstruktur i bolaget, föreslår regeringen ett tillskott till Samhall AB om 400 miljoner kronor per år från och med 2021.

Förslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2021 efter beslut om regleringsbrev för 2021 avseende Kammarkollegiet.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström