Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen

Publicerad

(Ny version) Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen har under våren och sommaren 2020 vidtagit omfattande åtgärder inom socialförsäkringsområdet för att minska effekterna av pandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra konsekvenserna för arbetsgivare. Åtgärder har även vidtagits för att föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn vid skolstängning.

Regeringen föreslår nu att följande åtgärder förlängs till och med den 31 december 2020:

− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr

− Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 804 kr per dag

− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall

− Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Regeringen avsätter 3,9 miljarder kronor för åtgärderna 2020, och 4,6 miljarder kronor för åtgärderna 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Uppdaterat innehåll den 8 september 2020

Pressmeddelandet har uppdaterats med information om de medel regeringen avsätter för förlängningen av åtgärderna under år 2020 respektive 2021 (se sista stycket i brödtexten).

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter