Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen. Därutöver föreslås regeringens Äldreomsorgslyft breddas och förlängas. För 2021 avsätts för detta ändamål ytterligare 1,7 miljarder jämfört med vad som tidigare aviserats.

Tillsammans med de medel som ursprungligen avsattes för Äldreomsorgslyftet innebär det sammantaget att kommunernas äldreomsorg 2021 tillförs 7,4 miljarder kronor.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström