Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Beslut om fördelningen av krisstödet på 1 miljard till idrotten 2020

Publicerad

Den extra ändringsbudget som presenterades i september innehåller 1 miljard extra till idrotten för 2020 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu är den närmare fördelningen av stödet beslutad.

Medlen kommer att betalas ut via Riksidrottsförbundet (RF). RF planerar för att föreningar och förbund kan ansöka om bidrag så att Riksidrottsstyrelsen kan besluta om bidrag den 16 november. Därefter kan medlen skyndsamt betalas ut.
 
Syftet med stödet är precis som med det krisstöd som fördelades under våren att mildra coronapandemins ekonomiska konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet, särskilt för barn och unga. Regeringen gör dock vissa förtydliganden för att det utökade stödet ska träffa idrotten så effektivt som möjligt, särskilt med hänsyn till de förutsättningar och utmaningar som redan finns i idrottsrörelsen.

Om befintliga orättvisor gör att exempelvis flick- och damidrotten eller föreningar i utsatta områden har sämre förutsättningar än andra att klara krisen, behöver stödet kompensera för detta. Utöver krav på förlorade intäkter kan fördelningen av stödet också ta hänsyn till i vilken utsträckning föreningen tagit del av andra stöd, och vilket behov man har.

Regeringen har tidigare fördelat 500 mnkr i krisstöd till idrotten för 2020 för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för föreningar och förbund, vilket tillsammans med det generella stödet till företag och jobb har kommit stora delar av idrottsrörelsen till del.

Regeringen följer utvecklingen för idrotten noga och välkomnar att idrottsrörelsen själv gör ett analysarbete kring vad konsekvenserna av coronapandemin kommer att bli på sikt. Det är viktigt för regeringen att säkra idrottsrörelsens överlevnad genom krisen. Detta stöd är ett viktigt tillskott.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.