Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Möjlighet till höjda antagningskrav till lärarutbildningen

Publicerad

Nyckeln till en bättre skola är fler kunniga lärare. Personer som antas till förskollärar- och lärarutbildningen behöver förutsättningar att genomföra den och bli väl förberedda för läraryrket. Därför införs nu en möjlighet för höjda antagningskrav till lärarutbildningen. Det innebär att statliga universitet och högskolor för särskild behörighet till förskollärarutbildning, grundlärarutbildning och ämneslärarutbildning får ställa krav på att en sökande är lämplig för utbildningen. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kunskapsresultaten behöver höjas och likvärdigheten i skolan ökas. En avgörande faktor för att höja resultaten i skolan är undervisningens kvalitet, och därför är det viktigt att alla elever får möta kunniga och kompetenta förskollärare och lärare. Regeringen har nu beslutat om en förordningsändring som ger statliga universitet och högskolor möjlighet att ställa krav på att sökanden till förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen och ämneslärarutbildningen ska vara lämpliga för utbildningen.

Antagningskraven ska gälla utöver andra krav på särskild behörighet. Kraven ska avse den sökandes förmåga att tillgodogöra sig sådana utbildningsmoment som har en direkt anknytning till den kommande yrkesutövningen som förskollärare och lärare. Föreskrifterna kan till exempel innebära krav på att den sökande ska genomgå ett lämplighetsprov.

Förordningsändringen träder ikraft den 30 november 2020 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 1 augusti 2021.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet