Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning ska inrättas

Publicerad

I en allt osäkrare omvärld är risken för kärnvapenanvändning större än på länge, och det behövs utbildning, forskning och upplysning till allmänheten inom området. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag att inhämta intresseanmälningar och föreslå ett universitet eller en högskola som ska få medel att etablera ett nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning.

Syftet med ett kunskapscentrum är att bedriva utbildning och forskning inom områden som är relevanta för kärnvapennedrustning, att säkra framtida expertkompetens och utgöra ett tvärvetenskapligt stöd till policyarbetet inom området. Ett kunskapscentrum ska också öka den allmänna medvetenheten om kärnvapennedrustning och därmed bidra till en offentlig debatt om nedrustningsarbetets utmaningar.

– Den gemensamma säkerheten hotas av kärnvapen. I Sverige har vi under lång tid haft ledande forskning och expertis om kärnvapennedrustning, och vi ska fortsätta vara en stark kraft i det arbetet. Vetenskapsrådet får nu detta uppdrag att föreslå ett lärosäte som ska inrätta ett nationellt kunskapscentrum för kärnvapennedrustning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 december.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.