Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya möjligheter för Tullen att ingripa vid gränsen

Publicerad

Tullverket ska få utökade befogenheter att ingripa vid misstanke om brott. Det kan till exempel handla om att stoppa personer som misstänks föra ut stöldgods ur landet. Förslaget skickas i dag ut på remiss av Finansdepartementet.

Förslaget är ett led i regeringens arbete mot den organiserade brottsligheten. I praktiken innebär de utökade befogenheterna att Tullverket kommer kunna ingripa när man misstänker till exempel människohandel, penningtvätt eller att stöldgods är på väg att föras ut ur landet.

De utökade befogenheterna för Tullverket är något som både myndigheten själv och Polismyndigheten har efterfrågat. Bakgrunden är bland annat att internationella stöldligor står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige.

Enligt dagens regler har Tullverket endast möjlighet att ingripa mot misstänkt brottslighet i de fall där myndigheten har befogenhet att utreda brottet. Det gäller bland annat smuggling av narkotika, vapen eller explosiva varor. Genom det här förslaget får Tullverket rätt att ingripa vid misstanke om alla typer av brott, även där myndigheten inte har befogenheter att utreda brottet.

Förslaget skickas i dag ut på remiss till den 18 december 2020.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio