Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten får förlängt uppdrag om storskalig testning

Publicerad

Den 4 juni presenterade regeringen en satsning på utökad testkapacitet och smittspårning. I satsningen ingick bland annat ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att säkerställa förutsättningar för storskalig testning för covid-19 i hela landet. Med anledning av det nuvarande smittläget har regeringen beslutat att förlänga detta uppdrag.

– Testning och smittspårning är en gemensam angelägenhet för Sverige och behöver fortsätta under nästa år. Därför förlänger regeringen Folkhälsomyndighetens uppdrag att säkerställa förutsättningarna för storskalig testning för covid-19, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten ska på nationell nivå stödja regioner, länsstyrelser, kommuner och andra aktörer genom att säkerställa att alla behövliga strukturer för testning och testningens följder finns på plats. I uppdraget ingår även att stödja regionerna i fråga om att säkerställa att undanträngningseffekter inte uppstår gentemot hälso- och sjukvård eller omsorg. Folkhälsomyndigheten ska dessutom ansvara för att säkerställa att testningen är ändamålsenlig och resurseffektiv.

Uppdraget skulle ha redovisats senast den 28 februari 2021 men regeringen förlänger nu uppdraget. Nytt redovisningsdatum är den 31 december 2021.

Det förlängda uppdraget omfattar åtgärder för att möta behovet av storskalig testning av pågående infektion som uppstått till följd av de kraftigt ökade smittotalen samt åtgärder för att säkerställa beredskap inför ett scenario med en utdragen och fortsatt hög eller ännu högre smittspridning.

Regeringen ger också Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att se till att det finns tillräcklig testkapacitet tillgänglig från 2021.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter