Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Översyn av tandvårdens högkostnadsskydd för att uppnå en mer jämlik tandhälsa

Publicerad

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa.

– Tandhälsan fortsätter att förbättras på befolkningsnivå. Men det finns fortfarande stora skillnader i tandhälsa och höga kostnader inom tandvården har lett till att fler vuxna avstår tandvård. Därför ger vi nu tandvårdsutredningen i uppdrag att se över högkostnadsskyddet så att vi kan uppnå en mer jämlik tandhälsa, säger socialminister Lena Hallengren.

Den 8 mars 2018 beslutade regeringen om ett kommittédirektiv om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa.

Nu ger regeringen tandvårdsutredningen i uppdrag att även utreda och föreslå alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Detta ska i sin utformning ta ett första steg för att bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.

Hela utredningens arbete ska samlat redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot