Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om ökad testning och smittspårning

Publicerad

Sverige behöver även fortsatt kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning av covid-19 som viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning. Den förlängda överenskommelsen gäller för hela 2021 och innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet. Regionerna åtar sig att utföra testningen och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ladda ner:

Testning för aktiv infektion är avgiftsfri för den enskilde, och regionerna kan testa brett och få ersättning av staten för detta. Regeringen kommer även att ersätta regionerna för antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19. Sådan testning ska vara kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst. Övriga i befolkningen erbjuds antikroppstestning mot egenavgift.

– Jag är glad att vi är överens med Sveriges Kommuner och Regioner om hur vi kan upprätthålla en storskalig testning och smittspårning även under nästa år. Utöver det grundläggande i att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk, så är storskalig testning och smittspårning viktiga verktyg för att pressa ner smittan, säger socialminister Lena Hallengren.

I nuläget är genom budgetpropositionen för 2021 två miljarder kronor avsatta till testning, smittspårning och utbrottshantering för 2021. Regeringen följer resursbehovet noga och har bl.a. en tät dialog med Folkhälsomyndigheten om eventuella ytterligare behov av resurser till testning och smittspårning.

 – Det är högprioriterat för regeringen att även under 2021, om smittläget fortsatt kräver det, säkra resurser för en fortsatt storskalig testning och smittspårning, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Inom ramen för de avsatta medlen öronmärks 250 miljoner kronor för första kvartalet 2021 till smittspårning och utbrottshantering, varav 30 miljoner till regiongemensamma digitala lösningar för att boka testning. Parterna är överens om att avsikten är att vid behov förlänga denna satsning med motsvarande belopp per kvartal för resterande del av 2021 under förutsättning att riksdagen avsätter medel för ändamålet.

– En ändamålsenlig testning är viktig för att kunna minska smittspridningen av covid-19 och vi har de senaste månaderna sett en mycket stor kapacitetsökning. Den här överenskommelsen tydliggör på ett bra sätt ansvar, roller och finansiering mellan de aktörer som har ett gemensamt ansvar för testverksamheten, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Förlängningen av överenskommelsen mellan regeringen och SKR avser perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021. Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter medel för ändamålet under 2021.

Bakgrund

Sedan den 11 juni 2020 ingår staten och SKR en överenskommelse om testning och smittspårning. Det gemensamma beslutet att förlänga överenskommelsen för 2021 bidrar till att ge långsiktiga förutsättningar för att bibehålla en storskalig testning, smittspårning och utbrottshantering.

Den 19 november beslutade regeringen även att förlänga Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja regionerna i arbetet med en storskalig testning. Uppdraget förlängs till att omfatta hela 2021.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helene Lindstrand
Presschef SKR
Telefon 072-569 88 40
e-post till Helene Lindstrand

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.