Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt kommunikation till allmänheten om covid-19

Publicerad

Smittspridningen har ökat i Sverige under hösten. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att gemensamt samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten.

– Pandemin inte är över och den ökade smittspridningen måste tas på största allvar. Det är viktigt att myndigheterna fortsätter kommunicera de råd och restriktioner som utfärdats och att alla följer dessa, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och MSB ska utarbeta och genomföra förstärkta kommunikationsinsatser för att öka efterlevnaden av de råd och restriktioner som utfärdats. Det gäller särskilt införandet av lokala allmänna råd i regionerna.

Kommunikationen bör särskilt vända sig till de grupper och situationer där smittspridningen ökar eller riskerar att öka, och där efterlevnaden av råd och rekommendationer bedöms vara bristfällig.

Myndigheterna ska även ta fram en kommunikationsstrategi som säkerställer att kommunikationen på nationell, regional och lokal nivå är samordnad och att det finns en tydlighet i att det kan förekomma regionala anpassningar och inriktningar. I uppdraget ingår att myndigheterna ska fortsätta att stödja lokala och regionala aktörer vid införande av lokala allmänna råd i regionen.

Den gemensamma kommunikationsstrategin ska redovisas senast den 9 december. Därefter ska de löpande redovisa sina kommunikationsinsatser och bedöma faktiska och förväntade effekter utifrån strategin. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2021.

 

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter