Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredare ska se över tillfällig föräldrapenning

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en översyn av den tillfälliga föräldrapenningen. Syftet med utredningen är att modernisera och förenkla regelverket och göra det mer lättöverskådligt. Regeringen vill även minska utrymmet för felaktiga utbetalningar.

Ladda ner:

– Lagstiftningen kring tillfällig föräldrapenning har blivit alltmer komplex under årens lopp, och arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar. Oavsett anställningsform eller sektor ska föräldrar ha goda möjligheter att använda föräldraförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Allt fler löntagare har i dag oregelbundna arbetstider, samt kortvariga och ibland osäkra anställningar. Antalet egenföretagare har ökat. Utredningen ska därför kartlägga och analysera vilka utmaningar som dagens arbetsliv innebär för föräldrars möjligheter att använda tillfällig föräldrapenning.

Utredningen ska inom ramen för uppdraget lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för ett barn med kronisk sjukdom.

Utredaren ska också undersöka och föreslå hur regelverket och Försäkringskassans hantering av förmånen kan förändras i syfte att minska utrymmet för felaktiga utbetalningar.

Utredningen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2022. En delredovisning ska lämnas i maj 2021. Delredovisningen gäller uppdraget att lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att stödja exempelvis skolpersonal i den egenvård som barn med kroniska sjukdomar kan behöva.

Regeringen har utsett Marika Lindgren Åsbrink till särskild utredare.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter