Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Anna Kinberg Batra ska utreda statens roll på betalningsmarknaden

Publicerad

Digitaliseringen leder till stora förändringar av hur vi betalar, och allt färre använder kontanter. Samtidigt är möjligheten att betala en grundläggande samhällsservice. Regeringen tillsätter nu en utredning som ska göra en bred kartläggning av betalningsmarknadens utveckling och analysera statens framtida roll.

För finans- och betalningsmarknaderna är den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen i grunden positiv. Den skapar förutsättningar för nya innovativa lösningar som gör det möjligt med billigare, bättre och mer konsumentvänliga produkter och tjänster. Det är samtidigt viktigt att utvecklingen inte sker på bekostnad av till exempel finansiell stabilitet, konsumentskydd, arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism eller statens arbete mot felaktiga utbetalningar.

I ljuset av den snabba utvecklingen vill regeringen nu utreda statens nuvarande och framtida roll på betalningsmarknaden.

- Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen av finanssektorn, inte minst av betalningsmarknaden. När det sker en snabb och omfattande förändring av ett så centralt område som betalningar är det viktigt att statens roll också utvecklas i samma takt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I utredningens uppdrag ingår att kartlägga hur betalningsmarknaden ser ut och kan komma att se ut i framtiden, med utgångspunkt i utvecklingen i Sverige och i andra länder. Utredningen ska analysera behovet för Riksbanken att ge ut e-kronor och se över innebörden av begreppet lagligt betalningsmedel i en värld där kontanter används allt mindre. Utredningen ska även kartlägga rollfördelningen mellan staten och näringslivet på betalningsmarknaden och ta ställning till statens framtida roll.

Till särskild utredare utses Anna Kinberg Batra. Kinberg Batra har lång politisk erfarenhet och var bland annat partiledare för Moderaterna år 2015–2017 samt ordförande för Finansutskottet 2010–2014. Under de senaste åren har hon arbetat med rådgivnings- och styrelseuppdrag inom näringslivet.

Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2022.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00