Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Enighet om ökad ambition och ökat internationellt samarbete vid högnivåmöte inom ledarskapsgruppen för industriomställning

Publicerad

Idag hölls ett högnivåmöte inom den globala ledarskapsgrupp som Sverige och Indien lanserat för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin. Vid mötet enades gruppens medlemmar om en rad ambitiösa åtaganden som ska bidra till fossilfrihet och netto-noll-utsläpp senast 2050.

Ledarskapsgruppen för industriomställning (LeadIT) lanserades av Sverige och Indien vid FN:s klimattoppmöte Climate Summit i New York förra året. I gruppen ingår länder och företag som arbetar tillsammans för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin, med ett mål om att uppnå nettonoll-utsläpp av växthusgaser senast 2050.

– Vackra ord räcker inte. Det positiva exemplet är det bästa sättet att påverka omvärlden. Tillsammans visar vi i ledarskapsgruppen för industriomställning att det är möjligt för den tunga industrin att bli fossilfri, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Temat för det digitala mötet var hur stärkt efterfrågan, investeringar i den gröna omställningen och ett ökat ungdomsperspektiv kan bidra till att skynda på omställningen.

Under mötet enades man om konkreta insatser från offentlig och privat sektor för att främja innovation och teknikutbyte, ta fram färdplaner för industriomställning samt policyåtgärder och finansierigslösningar för att  driva på omställningsarbetet. LeadIT uppmanar också till ökat internationellt samarbete mellan viktiga aktörer för att påskynda klimatomställningen inom den tunga industrin.

Gruppens åtaganden kommer också preseteras vid FNs 5-årsjubileum för Parisavtalets och kommer följas upp i samband med FN:s klimatförhandlingar, COP26, nästa år i Glasgow.

Under mötet annonserade miljö- och klimatminister Isabella Lövin att Sverige även avser att bidra med totalt 300 miljoner kronor till ett nytt och innovativt program för industriomställning inom världsbankens klimatinvesteringsfond, Climate Investment Fund. Stödet är fördelat på 100 miljoner årligen mellan 2020-2022.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Ledarskapsgruppen för industriomställning, LeadIT

Ledarskapsgruppen för industriomställning (LeadIT) lanserades av Sverige och Indien vid FN:s klimattoppmöte Climate Action Summit i New York förra året. Ledarskapsgruppen har utvecklats i samarbete med World Economic Forum och samlar både offentliga och privata aktörer. Alla aktörer som ingår i gruppen har åtagit sig att driva på klimatomstälningen inom den tunga industrin med målet att uppnå netto nollutsläpp senast 2050.

LeadIT:s medlemsländer: Argentina, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Nordirland, Sydkorea, Sverige Storbritannien och Tyskland.

LeadIT:s medlemsföretag: CarbFix, Dalmia Cement, DSM, FLSmidth, Heathrow Airport, Hybrit, LafargeHolcim, LKAB, Mahindra Group, Scania, Royal Schiphol Group, SpiceJet, SSAB, ThyssenKrupp, Vattenfall, och Volvo.