Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om begränsningar och nedstängningar av verksamheter skickas på remiss

Publicerad

Regeringen lämnade i måndags över en lagrådsremiss om en tillfällig pandemilag för covid-19 till Lagrådet. I dag har regeringen beslutat att remittera två förordningar som föreslås införas med stöd av den tillfälliga lagen. Den ena förordningen handlar om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19, och den andra om att förbereda för eventuella nedstängningar.

– Vi har tagit fram en förordning där vi har prioriterat de åtgärder som vi ser är absolut nödvändiga för att minska smittspridningen. I ett första steg berörs handelsplatser, gym, sportanläggningar och platser för privata sammankomster. Reglerna kommer ställa krav på åtgärder för minskad trängsel, säger socialminister Lena Hallengren.

Den ena förordningen omfattar bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser. I korthet kommer reglerna ställa krav på minskad trängsel. Om dessa inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden, exempelvis stängning. Regeringen vill också begränsa hur många som får vara på platser för privata sammankomster. Det kan handla om festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut.

Den andra förordningen handlar om att vid behov kunna besluta om nedstängningar. Detta gäller gallerior och varuhus, där risken för smittspridning bedöms som hög. En sådan förordning behöver underställas riksdagen.

Folkhälsomyndigheten föreslås få rätt att utfärda föreskrifter med mer detaljerade regler.

Förslaget till förordning om nedstängning föreslås gälla högst en månad. Den finns med i promemorian för att säkerställa att det finns beredningsunderlag för en sådan åtgärd om den skulle komma att visa sig nödvändig framöver från smittskyddssynpunkt, och regeringen behöver agera snabbt.

Förslagen till förordningar förutsätter att regeringen beslutar om en proposition och att riksdagen därefter beslutar att godta regeringens förslag på en tillfällig covid-19-lag. Regeringen kommer att fortsätta föra samtal med riksdagspartierna, i syfte att kunna gå fram med förslag som samlar ett brett stöd i Sveriges riksdag.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström