Innehållet publicerades under perioden

-

Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Isabella Lövin och Ibrahim Baylan deltar vid presentation av Fossilfritt Sveriges batteristrategi

Publicerad

Idag deltar miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan vid presentationen av Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja vid en livesänd lansering tillsammans med flera aktörer.

Fossilfritt Sverige har, i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi, tagit fram en strategi för en hållbar batterivärdekedja.

Vid lanseringen av strategin deltar även ledare och representanter från olika delar av värdekedjan för batterier: Northvolt, Volvokoncernen, Svemin, EIT InnoEnergy och Naturskyddsföreningen.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminiser Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Lanseringen livesänds

Fossilfritt Sveriges lansering av strategin livesänds på deras webbplats onsdagen den 2 december kl. 11.00-12.00.