Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Mali

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2021–2025. Strategin ska bidra till att främja demokrati, mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande, jämställdhet och insatser på miljöområdet.

Mali är ett av världens fattigaste länder och landet står inför stora säkerhetsutmaningar, bland annat till följd av omfattande terrorism och annan illegal verksamhet. Mali genomgår nu en övergångsperiod för återgång till folkvalt styre efter den militärkupp som genomfördes i landet i augusti.

- Mali har gått igenom en turbulent period. Nu är det viktigt att vi främjar en snabb återgång till civilt folkstyre där demokratiska rättigheter respekteras, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson.

Sida ska arbeta för att stärka mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och ökad jämställdhet, samt bidra till konfliktförebyggande och försoning. Sida ska även stödja insatser för minskad klimatpåverkan, ökad motståndskraft mot klimatförändringar och hållbart nyttjande av naturresurser. Folke Bernadotteakademins (FBA) verksamhet ska bidra till stärkt respekt för mänskliga rättigheter och demokrati samt arbete för lika deltagande i fredsprocesser och stärkt kapacitet för konfliktlösning. FBA ska även bidra till säkerhetssektorreform och insatser för att stärka respekten för rättsstatens principer

- Sverige har ett mycket omfattande och växande engagemang i Mali för utveckling och säkerhet. Utvecklingssamarbetet är en viktig del i Sveriges samlade insatser i landet som även inkluderar humanitärt stöd, omfattande personella bidrag till fredsfrämjande insatser och bidrag till EU:s verksamhet, säger Peter Eriksson.

Den nya strategin omfattar totalt 2 miljarder kronor, varav 1,95 miljarder kronor avser Sidas verksamhet och 50 miljoner kronor avser FBA:s verksamhet.

 

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.