Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar 5,5 miljarder på hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit fyra nya överenskommelser för att förbättra hälso- och sjukvården under 2021. Totalt 5,5 miljarder kronor satsas på ökad tillgänglighet, stärkt cancervård, psykisk hälsa och en jämlik och säker vård.

-Sveriges hälso- och sjukvård behöver fortsätta utvecklas och förbättras. Överenskommelserna mellan regeringen och SKR är viktiga verktyg för att åstadkomma förändring, eftersom de ger möjlighet för staten, regionerna och kommunen att förankra och styra utvecklingen framåt tillsammans, säger socialminister Lena Hallengren.

-Vi är nu i mål tillsammans med regeringen med de här överenskommelserna som betyder att regionerna kan fortsätta utvecklingen för att ge patienter en mer jämlik, tillgänglig och säker vård. Det är ett nödvändigt utvecklingsarbete som pågått under en längre tid och som blivit ännu viktigare under covid-19-pandemin, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

De fyra nya överenskommelserna innebär:

2,9 miljarder kronor till ökad tillgänglighet och korta köerna i hälso- och sjukvården

Totalt avsätter regeringen 2,9 miljarder kronor inom ramen för överenskommelsen till att förbättra tillgängligheten och korta köerna i hälso- och sjukvården. 380 miljoner kronor öronmärks för tillgänglighetsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Överenskommelsen kommer under året att anpassas utifrån den rådande situationen i pandemin.

500 miljoner kronor för stärkt cancervård

Regeringen satsar 500 miljoner kronor för en stärkt cancervård i överenskommelsen med SKR. 76,5 miljoner kronor avsätts till Regionala Cancercentrum (RCC), vilket är en ökning med 28,5 miljoner kronor jämfört med förra året, och 80 miljoner kronor avsätts till barncancerområdet. Överenskommelsen innehåller också insatser kopplade till rehabilitering, palliativ vård, kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning. Utöver dessa medel satsar regeringen ytterligare 100 miljoner kronor på cancervården.

1,7 miljarder kronor till arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen avsätter 1,7 miljarder kronor för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen innebär fortsatta, kraftfulla satsningar på bland annat suicidprevention, vård och stöd, patient- och brukarmedverkan, personer med samsjuklighet samt psykiatrisk traumavård.

397 miljoner kronor till sammanhållen, jämlik och säker vård

I överenskommelsen avsätter regeringen 290 miljoner kronor för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Drygt 86 miljoner kronor avsätts till arbetet med nationella kvalitetsregister och drygt 20 miljoner kronor går till arbetet med sällsynta hälsotillstånd, patientsäkerhet, antibiotikaresistens och förbättrad läkemedelsinformation. Utöver dessa medel avsätter regionerna 100 miljoner kronor till arbetet med nationella kvalitetsregister.

Regeringen har nyligen ingått två andra överenskommelser med SKR med anledning av covid-19, en gällande testning och smittspårning och en om förutsättningarna för vaccin och vaccinering mot covid-19.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot