Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stöd till civila samhällets sociala och humanitära insatser

Publicerad

Regeringen föreslår att civilsamhällets organisationer tillförs 60 miljoner kronor för att stärka föreningar och organisationer som arbetar med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta under våren 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Bidraget ska användas för att stärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin.

Föreningslivet gör avgörande insatser just nu samtidigt som de drabbas hårt av coronakrisen och dess ekonomiska konsekvenser. Flera av de stödåtgärder som regeringen kommunicerat för företag och arbetsgivare kommer även civilsamhällets organisationer till del, men det behövs ökade medel för att kunna växla upp. Organisationer som arbetar med sociala insatser vittnar om ökad efterfrågan med delvis nya grupper som drabbas av exempelvis ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet i pandemin.

Under våren 2020 avsattes 50 miljoner till humanitär verksamhet med bland annat insatser för personer i hemlöshet, papperslösa och andra människor i socialt utsatta situationer. Nu föreslås en större satsning för 2021.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-077 94 69
e-post till Josefin Sasse