Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika

Publicerad

Regeringen beslutar idag om en ny strategi för regionalt utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika, och ökar volymen till 485 miljoner kronor årligen de kommande fem åren. Fattigdomen i regionen har ökat kraftigt under senaste decenniet, samtidigt som respekten för demokrati och mänskliga rättigheter på många håll har försvagats:

–  Mellanöstern och Nordafrika är hårt ansatt av konflikter och repressiva regimer. Det svenska utvecklingssamarbetet är en viktig kraft för fattigdomsbekämpning, demokrati och mänskliga rättigheter i regionen. Sveriges goda samarbeten med civilsamhället, privata aktörer och dialog med institutioner är viktigt i det arbetet, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sida får i uppdrag att fortsätta arbeta med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, samt jämställdhet, inte minst i samverkan med civilsamhällesorganisationer i regionen. Vidare ska Sida arbeta för att stärka miljöskydd och klimatåtgärder liksom för hållbar regional ekonomisk integration och utveckling. Ett nytt område i strategin är dessutom att verka för fredliga och inkluderande samhällen.

Den regionala strategin inkluderar vidare en sammanhållen satsning på bilateralt utvecklingssamarbete med Jemen, med 80 miljoner kronor årligen för att komplettera det pågående humanitära biståndet. FN beskriver Jemen som världens största humanitära katastrof. Samtidigt finns nu möjligheter att i vissa delar av det krigshärjade landet arbeta för att också mer långsiktigt bidra till ökad tillgång till grundläggande samhällstjänster, och till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Strategin ska också bidra till att stärka förutsättningarna för en inkluderande fredsprocess i Jemen, inte minst med avseende på kvinnors deltagande.

– Två år efter att Stockholmsöverenskommelsen mellan Jemens parter antogs är det angeläget att fortsätta stödja FN:s arbete för en fredlig lösning av konflikten, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete. Med denna nya satsning kan Sida på olika sätt bistå med insatser som jag hoppas bidrar till stärkt sammanhållning och framtidstro i Jemen. Detta är viktigt för att uppnå hållbar fred.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.