Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Drygt 3,3 miljarder till kommunerna för vidgat Äldreomsorgslyft

Publicerad

Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska. Under 2021 tillförs satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor utöver tidigare aviserade medel, och omfattar sammanlagt drygt 3,3 miljarder kronor för 2021. Äldreomsorgslyftet föreslås samtidigt fortsätta fram till 2023.

Att stärka äldreomsorgen är en prioriterad fråga för regeringen. Genom att satsa på kompetensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten så att äldre och deras anhöriga ska kunna känna ökad trygghet.

Från 2021 ges personalen, utöver att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde, möjlighet att även fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre. Dessutom vidgas målgruppen till att även omfatta första linjens chefer som arbetar inom vård och omsorg om äldre.

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att betala ut statsbidrag till Sveriges kommuner som ersättning för att anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre ska kunna utbilda sig på arbetstid. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 394 000 000 kronor under 2021.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2022.

Äldreomsorgslyftet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot