Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag på ändring av gravfridslagen som utökar möjligheterna till undervattensverksamhet vid M/S Estonia

Publicerad

Regeringen skickar i dag ut en promemoria på remiss med förslag på en ändring i gravfridslagen som möjliggör undervattensverksamhet som syftar till att utreda förlisningen av M/S Estonia.

Ladda ner:

Den föreslagna lagändringen innebär att det införs ett nytt undantag från det straffsanktionerade förbudet mot dykning och annan undervattensverksamhet i det gravfridsskyddade området.

Det nya undantaget ska avse undervattensverksamhet som syftar till att utreda förlisningen. Undantaget föreslås gälla endast för estnisk, finsk och svensk myndighet eller verksamhet på någon av dessa myndigheters uppdrag. Den föreslagna lagändringen är alltså inte avsedd att tillåta privatpersoner att genomföra undervattensverksamhet för att utreda förlisningen.

– Regeringen har inga planer på att upphäva gravfridslagen, däremot genomför vi nu förändringar så att den kan anpassas enligt önskemålen från Statens haverikommission. Det är viktigt att bland annat klargöra hur de tidigare odokumenterade hålen, som uppmärksammats i media, har uppkommit, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen planerar att lämna förslag till riksdagen under våren 2021 och ambitionen är att lagändringen ska kunna träda i kraft den 1 juli 2021.

Promemoria: Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.