Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljardsatsning för god och nära vård

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för 2021.

Överenskommelsen är en del av reformeringen av hälso- och sjukvården till en god och nära vård med fokus på primärvården.

3,2 miljarder till utveckling av den nära vården

Utvecklingen till en god och nära vård pågår i kommuner och regioner. Nu avsätter regeringen ca 3,2 miljarder kronor för arbetet med den nära vården med fokus på primärvården. Av dessa medel avsätts 2,4 miljarder kronor till regionerna, varav 200 miljoner kronor för arbete med att utveckla funktionen fast läkarkontakt i primärvården. 750 miljoner kronor avsätts till kommunerna.

Målet är att hela befolkningen ska ha en fast läkarkontakt. Att säkra en fast läkarkontakt är en viktig del av Januariavtalet. I överenskommelsen införs därför skarpa mål för att snabba på utvecklingen och regionerna ska bland annat upprätta handlingsplaner och se till att patienter får bra information.

3,3 miljarder till omställning för medarbetare i vården

Den pågående pandemin har inneburit en utmaning för vårdens medarbetare. För att möjliggöra för verksamheterna att omhänderta ett stort antal patienter svårt sjuka i covid-19 har många medarbetare behövt ställa om både när det gäller arbetsuppgifter och att utveckla sin kompetens.

Regeringen satsar totalt 3,3 miljarder kronor för att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare. Av dessa medel avsätts cirka 2,5 miljarder kronor till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna.

200 miljoner till E-hälsa

Vikten av att kunna använda digitala lösningar inom hälso- och sjukvården blivit påtagliga under pandemin. Digitaliseringen kan användas för att stödja reformarbetet och omställningen till en god och nära vård eftersom vården med digitaliseringens hjälp inte alltid behöver ges geografiskt nära.

Regeringen satsar 200 miljoner kronor som syftar till att underlätta patienters kontakt med vården och för att säkerställa en effektiv och säker informationshantering inom hälso- och sjukvården.

85 miljoner till ambulanssjukvården

Dessutom förstärks ambulanssjukvården med 85 miljoner kronor under 2021, för att skapa en mera jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet.

Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter