Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen ger Centrum för idrottsforskning uppdrag att titta på behovet av idrottsanläggningar

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att göra en fördjupad analys av behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. CIF ska även genomföra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen.

Regeringen bedömer att det finns ett nationellt behov av såväl fler som mer ändamålsenliga idrottsanläggningar och miljöer för hälsofrämjande fysisk aktivitet. Därför ger regeringen detta uppdrag till CIF, som bland annat ska titta på hur anläggnings- och utemiljösituationen ser ut för olika idrotter och friluftsaktiviteter, men också för olika samhällsgrupper i olika delar av landet.

CIF:s analyser ska utgå från de mål och syften som staten har med sin bidragsgivning, särskilt intresset av att uppmuntra och ge möjligheter till barns, ungdomars och vuxnas motion och idrott för att främja en god folkhälsa.

- Vi vill att många ska idrotta, men då behövs också platser att idrotta på. Därför ger vi Centrum för idrottsforskning i uppdrag att fördjupat titta på hur behovet av anläggningar ser ut i hela landet. Anläggningsfrågan är en viktig pusselbit för en stark idrottsrörelse i Sverige, säger idrottsminister Amanda Lind.

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för idrottsrörelsen, vilket regeringen också vill följa upp. Därför får CIF i uppdrag att även analysera vilken idrottslig, social, organisatorisk och ekonomisk påverkan som pandemin har fått för olika typer av föreningar. En analys av detta är viktig för arbetet efter pandemin, men behövs också för att få svar på frågor om bland annat idrottsrörelsens anpassningsförmåga, uthållighet, krisberedskap och samhällsnytta.

- Pandemin har slagit hårt mot idrottsrörelsen. Därför ger vi det här uppdraget till Centrum för idrottsforskning, så vi kan få fördjupad kunskap om pandemins effekter framåt för människors idrottande för att kunna bygga en starkare idrottsrörelse i framtiden, säger Amanda Lind.

Uppdragen ska redovisas till Regeringen den 15 april 2022.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.