Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Vissa ändringar i inreseförbuden från Storbritannien och Danmark

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om vissa ändringar i inreseförbuden till Sverige från Storbritannien och Danmark. Ändringarna görs för att barn och föräldrar ska kunna träffa varandra och för att underlätta för vissa sjuktransporter från Danmark. Samtidigt förlängs också den tidsbegränsade förordningens giltighetstid till den 31 januari 2021.

Syftet med de kraftfulla åtgärder som infördes i december är att försöka förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och dess nya varianter, så att färre människor insjuknar. Därför råder nu som huvudregel ett inreseförbud från Danmark och Storbritannien. Det är samtidigt viktigt att barn inte drabbas oskäligt hårt för att barnet och en av deras föräldrar bor eller av någon annan anledning befinner sig i Danmark eller Storbritannien. Regeringen inför nu därför ett undantag i inreseförbudet så att barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige eller på Bornholm, samt den person som ledsagar barnet vid sådana resor, kan resa in i landet. Dessutom görs undantag för de som deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter från Danmark.

– Även om det pågår en pandemi är det väldigt viktigt att ett barn ska få träffa båda sina föräldrar. Regeringen inför nu ett undantag. Vi säkerställer också att hälso- och sjukvårdstransporter inte drabbas i ett läge som redan är svårt för sjukvården, säger inrikesminister Mikael Damberg.

De reviderade inreseförbuden för Storbritannien och Danmark träder i kraft på lördag den 16 januari 2021 och gäller nu till och med den 31 januari.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna.
För alla övriga frågor kontakta växeln 08-405 10 00 eller Justitiedepartementets registrator via e-post.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.