Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Restriktioner för långväga kollektivtrafik införs

Publicerad

Efter att förslaget remitterats beslutade regeringen under fredagen om vissa begränsningar för långväga kollektivtrafik. Bestämmelserna träder i kraft den 14 februari och gäller till utgången av maj 2021.

Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg, med en linjesträckning som överstiger femton mil, ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Antalet passagerare på färdmedel ska inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser.

Aktörerna inom branschen ska så långt som möjligt bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att trängsel undviks, och att människor kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Bestämmelserna gäller inte retroaktivt. Den som har bokat en plats före ikraftträdandet ska få åka som planerat, även om beläggningen är högre.

Regeringen genomför denna åtgärd med stöd av pandemilagen och har under arbetet inhämtat synpunkter från Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00